Utenrikspolitikk


Norskstøttede henrettelser i Iran!

FN, flere europeiske land og Norge støtter dødsstraff i Iran både direkte og indirekte. De sponser til og med handlingen økonomisk! Dødsstraff er avskaffet i samtlige europeiske land både av hensyn til menneskerettigheter og det faktum at slik straff ikke hører hjemme til et sivilt, utviklet og moderne samfunn. Imidlertid […]