Religionsfrihet


AP på avveie i beste mening!

Vi kunne lese i Vårt land om forslaget til nytt partiprogram i Arbeiderpartiet. Her foreslår AP at de vil stille krav til trossamfunnene på flere felt, herunder krav om 40% kvinneandel i styrene. La meg begynne med å si at det er helt riktig og absolutt på tide å kunne […]