Islam


Ut og brenne bruer!

Idag kunne endelig NrK offentliggjøre nyansettelsen hos Islamsk Råd Norge. IRN har fått kritikk for ikke å ha kvinner i styret og administrasjonen. Etter litt press fra kulturdepartementet så har IRN fått det til. Likevel, klarer organisasjonen på en mesterlig måte å ødelegge dette med å ansette en som bruker […]


Sharia law and the death penalty

In many Islamic countries which continue to carry out executions, the death penalty has become a taboo subject. Governments frequently use Sharia to justify why they retain and apply capital punishment, and this can seem to close discussion on the subject. However, Sharia law is not as immutable on the […]