Council of Islamic Ideology


Historiens skraphaug

Det er tvilsomt om Rådet for islamsk ideologi i Pakistan noensinne hadde livets rett, men det er i alle fall klar for historiens skraphaug nå. Rådet for islamsk ideologi i Pakistan (Council of Islamic Ideology – CII) har kommet med en egen lov om «beskyttelse av kvinner», etter at en […]