Religion & Livssyn


Ut og brenne bruer!

Idag kunne endelig NrK offentliggjøre nyansettelsen hos Islamsk Råd Norge. IRN har fått kritikk for ikke å ha kvinner i styret og administrasjonen. Etter litt press fra kulturdepartementet så har IRN fått det til. Likevel, klarer organisasjonen på en mesterlig måte å ødelegge dette med å ansette en som bruker […]


Norskstøttede henrettelser i Iran!

FN, flere europeiske land og Norge støtter dødsstraff i Iran både direkte og indirekte. De sponser til og med handlingen økonomisk! Dødsstraff er avskaffet i samtlige europeiske land både av hensyn til menneskerettigheter og det faktum at slik straff ikke hører hjemme til et sivilt, utviklet og moderne samfunn. Imidlertid […]


AP på avveie i beste mening!

Vi kunne lese i Vårt land om forslaget til nytt partiprogram i Arbeiderpartiet. Her foreslår AP at de vil stille krav til trossamfunnene på flere felt, herunder krav om 40% kvinneandel i styrene. La meg begynne med å si at det er helt riktig og absolutt på tide å kunne […]


Sharia law and the death penalty

In many Islamic countries which continue to carry out executions, the death penalty has become a taboo subject. Governments frequently use Sharia to justify why they retain and apply capital punishment, and this can seem to close discussion on the subject. However, Sharia law is not as immutable on the […]


Hvis jomfrusjekk er lov så er det ikke ulovlig å gjøre det!

«Jomfrusjekk» i den norske helsetjenesten har blitt et tema til debatt etter at Isra Zariat tok dette opp i NrK ytring for ikke så lenge siden. Temaet er egentlig ikke nytt og problematikken har vært kjent i flere år. Det er heller ikke slik at dette er et «muslimsk-fenomen» og […]


Niqab, Barnehijab, Svømmeundervisning og Hijab

Debatten om Niqab, barnehijab og felles svømmeundervisning i skolen går heftig for seg. Debatten fikk vind under vingene etter at et utvalg i Agenda omtalte disse sakene i sine integreringsforslag hvor utvalget går inn for forbud mot Niqab i det offentlige rom, felles svømmeundervisning og for nasjonale retningslinjer for arbeidet […]