Monthly Archives: February 2017


Norskstøttede henrettelser i Iran!

FN, flere europeiske land og Norge støtter dødsstraff i Iran både direkte og indirekte. De sponser til og med handlingen økonomisk! Dødsstraff er avskaffet i samtlige europeiske land både av hensyn til menneskerettigheter og det faktum at slik straff ikke hører hjemme til et sivilt, utviklet og moderne samfunn. Imidlertid […]


AP på avveie i beste mening!

Vi kunne lese i Vårt land om forslaget til nytt partiprogram i Arbeiderpartiet. Her foreslår AP at de vil stille krav til trossamfunnene på flere felt, herunder krav om 40% kvinneandel i styrene. La meg begynne med å si at det er helt riktig og absolutt på tide å kunne […]