Norsk militæropplæring, større blodbad i fremtiden!


6aae89b90f302a4e4c9e1bec51b5a0f3Norge er med på å legge grunnlaget for nye blodige og alvorlige konflikter for fremtiden i Midtøsten. Det gjør vi gjennom treningsprogrammer som norsk forsvar driver på med i Syria og Irak. Det bør ikke være noe tvil om at de vi trener i dag vil på et eller annet tidspunkt rette sine våpen mot hverandre, sivilbefolkningen i sine områder og oss i Vesten.

Vesten generelt og Europa spesielt har blitt den nye «panikk» kontinentet. Daesh problemet og handlingsrammenheten har ført til at vi desperat eksperimenterer villt i en kamp mot en terrorgruppe som leker stat. 67 nasjoner og organisasjoner, herunder nesten samtlige vestlige land som er verdens mektigste militærmakter er med i denne kampen mot ca. 30000 soldater fra Daesh. Dessverre er den «beste strategien» vi har kommet opp med til nå, å la lokale ta seg av problemet på bakken, med luft støtte fra oss.

Les mer her…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *