Hvis jomfrusjekk er lov så er det ikke ulovlig å gjøre det!


gYErPUTFGq_x3Xk0QHOQAw-KHXdA3_5tIvXjsIAmxuDA«Jomfrusjekk» i den norske helsetjenesten har blitt et tema til debatt etter at Isra Zariat tok dette opp i NrK ytring for ikke så lenge siden. Temaet er egentlig ikke nytt og problematikken har vært kjent i flere år. Det er heller ikke slik at dette er et «muslimsk-fenomen» og det finnes rikelig med eksempler fra andre minoritetsgrupper som har annen religiøs bakgrunn også.

Det handler om «ære og skam», et kulturelt aspekt som har lang historisk fartstid bak seg. Det handler om kontroll og eierskap som har som mål å redusere jenter. Det er en av de mest skammelige og æreløse ukulturene i noen kultur. Det må bekjempes i vårt samfunn og vi må ikke en gang forsøke å «vise forståelse» til slike umenneskelige handlinger, enten det går under religiøst eller kulturelt flagg.

Sphw3OzQLQKz0hX8Vbf0OgSHPSNm5PsTFefKEljgbodA

Bent Høie, Helseminister (H)

Derfor er det litt befriende å lese helseministerens innlegg i dag om temaet. Bent Høie skal berømmes for å ta opp temaet og skrive om det. Det er ikke så ofte man opplever regjeringen engasjerer seg i slike saker som berører minoritetsgruppene. Når det er sagt finner jeg et stort hull og et skuffende element i innlegget, nemlig at ministeren ikke tar den nødvendige skrittet for å forby jomfrusjekk i norsk helsevesen.

«Ansvaret og valget» blir nemlig fortsatt overlat til legene. Selv om mange leger tar det moralske ansvaret med å ikke foreta slik undersøkelse, så vet vi jo at andre gjør dette. Derfor kan ikke valget overlates til hver enkel lege. Helseministeren må strekke seg lengre enn å erkjenne problemet og det umenneskelige og umoralske aspekter av slike undersøkelser. Når har han nå fått bekreftet fra sine jurister at det ikke finnes noen lov som forbyr dette, må han snares arbeide for en lovendring som forbyr dette i klartekst. Det handler ikke ensidig om «andres ukultur». Det handler i større grad om hvordan vi forholder oss til slike ukulturer som påfører betydelige belastninger til en del av våre unge medborgere i vårt eget samfunn.

Det er ingen motsetninger mellom holdningsskapende arbeid og regulering. Ofte er regulering et nyttig og viktig verktøy i holdningsskapende arbeid. Det er graverende dobbeltmoral i slike alvorlige saker hvor man har lovverk som «tillater» noe, mens man forventer at folk ikke skal foreta seg nettopp slike handlinger av moralske grunn alene. Hvis man tror det, så har man misforstått den enorme kraften som ligger bak ukulturene, både historisk og i praksis.

 

Blogglisten hits

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *