Unge jenter – små bevegelse og store håp.


uten navn1Det er rart hvordan begreper brukes og innholdet de fylles med. Ære er et slikt begrep. Ære er ikke noe som kan gis eller fratas noen. Ingen andre kan ødelegge ens ære eller gjenopprette det. Ens ære bygger seg ikke på andres oppførsel eller livsstil. Det handler om personens egen oppførsel. Det er ingen ære i å drepe noen. Det er ingen ære i å begrense «sine kvinner». Både fordi det ikke er noe ære i slike handlinger, og fordi tanken om kvinner, eller menn, som tilhører noen er så passé. Enkelte forestillinger hører hjemme på historiens skraphaug, dette er en av dem. Alle mennesker er født frie og alle er selv ansvarlig for sine egne handlinger og holdninger.

Noen små jenter med store hjerte og mot utfordrer nå denne ukulturen som handler om SKAM og ÆRE. Det som startet som noe små gnist har vokst betydelig de siste årene, månedene og ukene. Sett i helhet er det snakk om det rene solskinnet.

Les mer her…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *