Hvorfor må kvinnene alltid ta grep?


13624614_1141130962614458_545609673_nNoen Imamer og religiøse ledere oppfordrer muslimske kvinner til opprør, og ber dem om å kontraktfeste retten til å skille seg når de inngår religiøse ekteskap. Tilsynelatende er dette et godt råd, men er det egentlig det?

Selv om jeg viste at det ikke er noe som helst teologisk grunnlag for muslimer til å ikke registrere ekteskapet sitt i Norge, valgte jeg å ringe rundt til en del mennesker med god kjennskap til dette både her i landet og utenlands. De bekreftet hva jeg allerede viste. Så spørsmålet som gjenstår er hvorfor skal noen insistere på å unngå norsk ekteskapslov?

Her tar jeg ikke utgangspunkt i hva individer velger å gjøre, men hva religiøse institusjoner holder på med. Det er høyst beklagelig at disse imamene går ut med «oppfordring til opprør» når de i første instans på en bedre måte og mye sterkere selv kan bidra til endring. De kan for eksempel slutte å foreta vigsel hvis det ikke blir registrert i systemet. Selv om intensjonen er god, så er realiteten at de kaster ballen over til kvinnene og gir dem ansvaret. Dette er ansvarsfraskrivelse og fortsettelse av en mørk «tradisjon» som aktivt hindrer endring og fremgang.

Folk må for all del få lov å gifte seg religiøst og med medfølgende seremonier, men religiøse ledere må være tydelige på at ekteskapsinngåelse må bli registrert. Dette er den enste sikre måtte å beskytte kvinnenesrettigheter på.

Det er nå godt at disse imamene går offentlig ut og langt på vei bekrefter problemet. Men de burde forstå at dette gir dem mer ansvar og ikke mindre. Derfor oppfordrer jeg dem om å gå sammen og innføre forbud mot religiøse ekteskap som ikke blir registrert, og innføre rutiner for å ikke vie uregistrerte ekteskap i sine moskeer. Uten dette vil utspillet forbli spill for galleriet, et spill som de vet at rammer kvinnene.

Nå er det på tide at de evner å bidra til endring og utvikling…

 

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *