Historiens skraphaug


13342050_1120175998043288_1779819870_nDet er tvilsomt om Rådet for islamsk ideologi i Pakistan noensinne hadde livets rett, men det er i alle fall klar for historiens skraphaug nå.

Rådet for islamsk ideologi i Pakistan (Council of Islamic Ideology – CII) har kommet med en egen lov om «beskyttelse av kvinner», etter at en delstat, Punjab, tidligere hadde vedtatt en slik lov for å beskytte kvinnene mot voldshandlinger begått av familiemedlemmer. Rådet har over 163 sider brettet ut om ulike lover de mener bør endres, eller etableres, for å skape et bedre samfunn, og i deres hoder, kanskje «beskytte» kvinnene. Det har blitt mye bråk rundt ett av deres forslag om å tillate, ved lov, menn å slå sine koner. Som lederen for rådet sa det, en mann må kunne være «litt streng» mot kona. Dette skal bety lette slag, men ikke mot ansikt eller kjønnsorganer. Forbrytelsene kan være sånt som å ikke kle seg som han vil, nekte ham sex når han vil det og kvinnen ikke har en religiøs begrunnelse for å nekte ham, eller snakker med fremmede.

Før vi går videre, hvem er så disse herremennene i dette rådet? Det er religiøse og politiske ledere utnevnt av myndighetene for å gi råd i religiøse spørsmål til statlige myndigheter og delstatsmyndigheter så vel som parlamentene på statlig og delstatsnivå. Det de kommer med er forslag, og myndighetene kan la være å følge disse forslagene, men makten ligger i muligheten disse har til å påvirke massene, noe som gir dem mer makt.

Les mer her…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *