Angrep på homofile er angrep på oss alle!


13435683_10154353275266122_1594247271_n

Over 50 uskyldige liv gikk tapt, gjerningsmannen drepte dem fordi de var homofile. La oss starte med å si innalillahi wa inna aleihi rajeeon, (fra Gud kommer vi, til Gud kommer vi tilbake), eller for å si som kristne, fra jord er du kommet, til jord skal du bli. Måtte Gud velsigne dem og gi dem evig fred, for den urett de ble utsatt for. Uavhengig av om de var troende eller ikke.

Vårt ønske vil sikkert provosere mange, noen ikke-troende vil oppfatte det slik de vil, og noen troende vil oppfatte det som et angrep på sin tro. Vår oppfatning er i all simpelhet på et meget sentralt og kort vers, «du skal ikke drepe uskyldige», dette finnes i alle Abrahamittiske religioner.

Bare det at over 50 mennesker skytes og drepes for hvem de er, etterlater en tung sorg og tankene i denne vanskelige situasjonen går til deres familie og venner. La det ikke være tvil, som troende står vi solidarisk med en av de mest utsatte minoritetsgruppene i alle samfunn, og vi står mot urett.

Det faktum at slike barbariske handlinger utspiller seg i religionens navn gjør ikke sorgen mindre, snarere tvert imot. For oss troende blir belastningen tung å bære. Naturligvis, en slik handling setter i gang, nok en gang, debatten om religionen. Det er mye som skal sies. Det er mye frustrasjon og sinne som må komme til utrykk. Men det er tid og sted for alt. Like fullt, er det å ta fatt i et av de mest sentrale punktene i debatten mellom forskjellige sider, hvor kranglingen går ut på om det er islam eller ikke som står bak slike angrep. Mens den ene siden angriper eller forsvarer dette som «sann islam», avskriver den andre at det har noe med religionen å gjøre i det hele tatt. Svært lettvint påstår man at folk som gjerningsmannen ikke er muslimer. Noe som vi sier om ISIL og andre til stadighet. Dette, slik vi ser, er uriktig, svært naivt og i sin ytterste form tåkelegning av sannheten.

Les mer her…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *